Content1 | col3

Fasader

Stryn Betongelement as utviklar skreddarsydde byggløysingar i nært samarbeid med byggherre og arkitekt.
Stryn Betongelement går inn på alle nivå og utfører oppdrag etter kundens ynskje. Dagens betongbygg vert oftast oppførte som ferdigisolerte bygg.

Byggherren ynskjer ofte ei ferdig utvendig overflate. Det er også mogleg å få lagt inn spesiell dekor eller logo i støypeformene. Dette gjev ein fin effekt.