Content1 | col3

Personvernerklæring


Personvernerklæring


Hensikten med denne erklæringa er å sikre deg som personleg kunde at vi ikkje misbrukar dei opplysningar vi ved normal forretningsverksemd helit naturleg samler inn og oppbevarar.
Denne erklæringa handlar difor om korleis vårt firma samler inn og behandlar personopplysningar i si forretningsverksemd.


1. Kva informasjon samler vi inn?

Personopplysningene er dei opplysningane du formidler til oss direkte via telefon, e-post, våre nettside eller via andre kommunikasjons metoder som f.eks. Facebook, LinkedIn ol.

Personopplysningar vi samler inn omfatter:
» NAVN
» FIRMANAVN (dersom du har eit personleg firma).
» ORG.NR. (dersom du har eit personleg firma).
» ADRESSE / FAKTURAADRESSE (dersom du har eit personlig firma eller er ein ordinær forbruker).
» TELEFONNUMMER (dersom du har eit personleg firma eller er ein ordinær forbrukar).
» E-POSTADRESSE (dersom e-postadressa di er privat og ikke knyttet til et firmadomene).
» IP-ADRESSE (dersom IP-adressa di er privat og ikke knyttet til et firmadomene).


2. Kva vert informasjonen brukt til?

Vårt firma brukar de personopplysningar du oppgir til følgende formål:

1. For å kommunisere med deg via telefon, mail, post eller via andre medier.
2. For å kunne tilby våre tjenester og produkter til deg.
3. Kunne svare på forespørsler og henvendelser fra deg.
4. Til å tilpasse vår kommunikasjon med deg om våre tjenester og produkt vi trur du ynskjer å vite meir om.
5. Undersøke, forebygge og beskytte mot overtredelsar av personvernerklæringa eller vilkåra, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres rettigheter.
6. Til andre formål som er pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosessar.


3. Korleis behandlar og lagrar vi opplysningane?

Dine opplysninger vert lagra i vårt:
» CRM-system.
» Økonomiprogram.
» Mailing-system.4. Kven har tilgang til dine personopplysningar?

Vårt firma er behandlingsansvarleg for dei personopplysningar som vert samla inn om deg i tråd med denne personvernerklæringa, og har ansvaret for å sikre personopplysningane dine.

Vårt firma kan dele dine opplysningar med leverandørar og underleverandørar som utfører tjenester for oss, eller som etter oppfordring fra oss leverer tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for at disse skal kunne utføre sine tjenester.

Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningane til dei formål de er innhenta for og for å utføre sine oppgåver.


5 . Kor lenge vert opplysningane dine lagra?

Vi lagrar personopplysningar om kunder i henhold til den til ei kvar tid gjeldende lovgivning.

» Regnskapsloven pålegg oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.
» For å kunne ivareta kundars rettighetar i samband med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.
» Opplysningar vert oppbevart i systema så lenge die er oppdaterte og det er relevant å beholde dei.

Ved sletting vil nokre personopplysningar, først og fremst kontaktopplysningane, bestillings- og fakturahistorikk og kopi av korrespondanse forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettar eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.


6. Dine rettar etter personvernregelverket

Du har en del rettar etter personvernregelverket, som vi ynskjer at du skal være klar over.

Du kan:
» Kontakte oss for å få en oversikt over kva slags personopplysninger vi har lagra om deg.
» Kontakte oss for å be om at lagra opplysninger skal endrast, oppdaterast, eller rette opp eventuelle feil i opplysningane.
» Be om sletting av opplysningar.

Du kan kontakte oss om du har spørsmål til denne personvernerklæringa, eller til korleis vi behandlar dine personopplysningar.

Dersom du meinar at vi ikke har overholdt dine rettar i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no7.Cookie

Ved å bruke denne nettsida samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser dersom du ikkje aktivt deaktiverer dette sjølv.

Ein informasjonskapsel, eller "cookie", er ei lita tekstfil som lagrest i nettleserens minne. Disse vert brukt for eksempel til å ivareta brukervalg du gjer på sida, lagre handlekorga di og å analysere korleis du brukar sidene våre slik at vi kan forbedre oss.


8. Endringar i denne personvernerklæringa

Vi vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. Ein oppdatert versjon av personvernerklæringa vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.


9. Kontaktinformasjon

Oppdatert kontaktinformasjon er tilgjengelig her: www.strynbetongelement.no

Virksomhetens navn: Stryn Betongelement AS

Organisasjonsnummer: 829 094 592
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=829094592

Adresse: Lovik, 6789 Loen

E-postadresse: post@strynbetongelement.no