Content1 | col2

Kompakte veggelement

Kompaktveggar kan brukast som bærevegger i konstruksjonar og kan tilpassast kundens ynskje.  Brukast gjerne der isolerte vegger ikkje er eit krav, for eksempel i garasjar.
 
Kompakte veggelement blir produsert med standard tjukkleik:

t=15 cm
t=20 cm
t=20 cm (vegg til gjødsellager)

Eksempla viser veggelement med leppe i toppen for opplegg av t.d. plattendekke.