Content1 | col2

Søyler/dragarar

For bæring av andre konstruksjonar og etasjar leverer vi søyler og dragarar.  Søyler kan leverast i firkanta eller rund fasong. Dragarar blir i hovudsak produsert og levert i tre utførsler: Vanlig dragar, LB og DLB.