Content1 | col2

Plattendekke

Plattendekke er forskalingsdekke av betongplate med armering i underkant.

Med bruk av desse sparar ein dyrbar tid på forskalingsarbeid og materiale.

Forskalingsdekker blir som regel laga i ein tjukkleik på 90mm men kan tilpassast kundens ynskje. 

Bredde: <= 2,40m

Spennvidde: opp til 6m