Content1 | col2

Fleire produkt

Stryn Betongelement AS kan levere eit bredt spekter av prefabrikerte betongprodukt. 

 

Nokre eksempel:

Veranda
- Skreddarsydd etter ynskje.
- Kan leverast med fall og innstøypt sluk.

Gjødsellager, vanntett lagertank
- Rund tank opp til 22m diameter
- 4 m høgde
- Produsert i vanntett MA betong, trykkstyrke C45
- Element utan horisontale ribber, slett overflate.

Bru-element
- Slakkarmerte element med spennvidde opp til 7 m.
- Kan dimensjonerast for aksellast opp til ca 10 tonn.

Bord og benkar
- Bord og benkar i solide konstruksjonar for til dømes rasteplass, park eller liknande.


Ta gjerne kontakt for meir informasjon.