Content1 | col2

Rasoverbygg

Rasoverbygg ved Bremanger Quarry, Svelgen

Stryn Betongelement AS har prosjektert, produsert og montert eit 50m langt rasoverbygg ved Bremanger Quarry i Svelgen. Overbygget skal sikre den kommunale vegen mot steinsprut frå produksjonen ved Bremanger Quarry og er også dimensjonert for nedfylling av bakveggen.
Med kort og effektiv montasje, har Stryn Betongelement AS støypt fundament og montert overbygget utan behov for stenging av vegen.
Fri høgde 4,6m og 4m breidde, lengde 50m med bevegingsfuge i midten.